cheap uggs
Discount Ugg Boots
cheap ugg boots
tiffany and co
tiffany & co
True Religion
Ralph Lauren Polo
Ralph Lauren Polo Shirts
Polo Ralph Lauren
Tiffany And Co Outlet
Coach Bags
Sac Lancel
oakley sunglasses

 


รัตนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนา คือพระรัตนตรัย
หนึ่งในนั้น คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงพระองค์
แต่พระบรมสารีริกธาตุ
เป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียว
ที่บังเกิดจากพระวรกายของพระองค์


แผนผังเว็บ | English

พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระสาวกสมัยพุทธกาล พระธาตุพระสาวกสมัยปัจจุบัน
 
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการเสนอแนะ ติดต่อได้ที่
The first 'Lord Buddha Relics' website of THAILAND, Since April, 1999 (BE. 2542)
     Webstats4U - Free web site statistics
Personal homepage website counter

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่องแบบลพบุรี หน้าตักกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๘ เมตร พร้อมศาลาปฏิบัติธรรม
ณ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]


พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
[อ่านหนังสือ...คลิ๊กที่นี่]
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

[พระนิพนธ์นี้จะทำให้ท่านรู้ว่า หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาคืออะไร
และสามารถนำหลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร]


ประกาศ !!! เว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก ขอแจ้งให้ท่านผู้เยี่ยมชมทราบว่า ทางเว็บไซต์ฯ มิเคยได้ส่งทีมงานหรือบุคคลใดๆ ไปขออัฐิ หรือ พระธาตุครูบาอาจารย์ มาเพื่อใช้ในการถ่ายรูปลงในเว็บไซต์ฯ ดังนั้นหากท่านใดพบเห็นการกล่าวอ้างในลักษณะเช่นนี้ กรุณาอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้ทางเว็บไซต์ฯ ทราบด้วยครับ

...........เนื่องด้วยพบว่ามีการนำข้อมูลและบทความต่างๆภายในเว็บไซต์ไปจัดพิมพ์ โดยทำการรวมเล่มร่วมกับบทความจากนักเขียนท่านอื่นๆออกจำหน่าย โดยทางเว็บไซต์มิได้ยินยอม หรือรับทราบการนำไปใช้เพื่อการจำหน่ายดังกล่าว แม้บทความของเว็บไซต์ที่ถูกตีพิมพ์ภายในหนังสือเล่มนั้นๆ จะไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน แต่ถือเป็นสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ ตามความคุ้มครองของ พ.ร.บ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนั้นบทความของเว็บไซต์ ที่ถูกตีพิมพ์ในเอกสารหรือหนังสือใดๆก็ตาม ถือเป็นสิทธิ์ของทางเว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวกเช่นเดิม ส่วนบทความจากผู้เขียนท่านอื่นๆ ถือเป็นสิทธิ์ของท่านผู้นั้น ตามที่ได้แจ้งกำกับไว้ในบทความ

...........ทางเว็บไซต์ขอแจ้งว่า ทางเราไม่เคยได้อนุญาตให้จัดพิมพ์ บทความ รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆ ภายในเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากการจัดพิมพ์แจกจ่ายเป็นวิทยาทาน โดยไม่คิดมูลค่าเท่านั้น


แผนผัง http://www.relicsofbuddha.com - เนื้อหาภายใน
คำนำ สิ่งที่อยากบอกก่อนที่จะเข้ามาศึกษาภายในเว็บไซต์นี้
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย ความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ และ พระธาตุ
  ประเภท ประเภทของพระบรมสารีริกธาตุ แบบพระธาตุ - กระดูกคน
  คุณลักษณะ คุณลักษณะต่างๆของพระบรมสารีริกธาตุ
  ลักษณะต่างๆ ลักษณะที่มองได้จากภายนอก จำแนกตามตำรา อรรถกถาสุมังคลวิลาสินี
  พระธาตุลอยน้ำ ลักษณะการลอยน้ำของพระบรมสารีริกธาตุ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด สาเหตุแห่งการเกิดพระบรมสารีริกธาตุ, มหาปรินิพพานสูตร, ตำนานธาตุนิธาน
  สถานที่ประดิษฐาน สถานที่ๆประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุชนิด นวิปปกิณณา ธาตุ
  พระบรมธาตุพระอดีตพุทธเจ้า รายพระนามและพระชนมายุพระอดีตพุทธเจ้า ลักษณะพระบรมธาตุและสถานที่ประดิษฐาน
  ตำนานธาตุปรินิพพาน ตำนานเก่าแก่ที่เล่าสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณกาล ถึงคราวเมื่อสิ้นสุดพระศาสนา
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์ ชนิดของพุทธเจดีย์ในพระพุทธศาสนา
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป บุคคลที่สมควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชา 4 ประเภท
  พระธาตุประจำนักษัตร พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด 12 นักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก ลักษณะการแบ่งพระพุทธสาวกเป็น 2 ประเภท
  สาวกธาตุพุทธกาล รายพระนามพระอรหันตสาวกสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล 48 พระองค์ ที่มีบันทึกในตำราพระธาตุของโบราณ และอรรถกถา