เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

Quick link : บทความน่าสนใจเกี่ยวกับพระธาตุ

ปาฏิหาริย์พระธาตุแท้จริงแล้วสอนอะไร

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในเว็บไซต์ www.relicsofbuddha.com ในปี พ.ศ.2545 ในหมวดประสบการณ์พระธาตุ โดยใช้ชื่อว่า "ประสบการณ์ของคุณครูท่านหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม" ซึ่งผมได้ขอร้องให้คุณครูท่านนี้ช่วยเขียนบทความ เพื่อนำมาลงเผยแพร่ในหมวดประสบการณ์พระธาตุ ซึ่งต่อมาก็ได้รับการนำไปเผยแพร่ต่อ ในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ต่างๆหลายที่ รวมถึงมีการตีพิมพ์บทความนี้ลงในหนังสือเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุด้วย โดยมีผู้ตั้งชื่อบทความนี้ใหม่ว่า "ปาฏิหาริย์พระธาตุแท้จริงแล้วสอนอะไร" ซึ่งผมเห็นว่าเหมาะสมดี อีกทั้งบทความนี้ ได้ให้ข้อคิดหลายๆอย่าง เกี่ยวกับการบูชาพระธาตุที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร ผมจึงนำมาลงไว้ในหมวดบทความเกี่ยวกับพระธาตุนี้ด้วย

............เริ่มแรกที่ข้าพเจ้ารู้จักพระบรมสารีริกธาตุนั้น เพราะในขณะนั้นคุณอาของข้าพเจ้า ได้มาจากท่านผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือ ตอนได้มาได้มาประมาณ 7 องค์เท่านั้น ครั้งแรกที่เห็นข้าพเจ้านึกในใจว่า ทำไมถึงเป็นเม็ดกรวด และมีลักษณะมันเลื่อม แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ คือตอนนั้นใครเขาว่าเป็นพระธาตุเราก็ว่าตามเขา ไม่ได้คิดอะไร หลังจากนั้น 4 ปี ข้าพเจ้าก็เห็นปรากฏการณ์หนึ่ง ที่เกี่ยวเ