เนื้อหาภายใน
หน้าแรก
คำนำ
พระบรมสารีริกธาตุ
  ความหมาย
  ประเภท
  คุณลักษณะ
  ลักษณะต่างๆ
  พระธาตุลอยน้ำ
ตำนานการเกิด
  ตำนานการเกิด
  สถานที่ประดิษฐาน
  พระอดีตพุทธเจ้า
  ธาตุปรินิพพาน
พุทธเจดีย์
  พุทธเจดีย์
  บุคคลที่ควรสร้างสถูป
  เจดีย์ประจำนักษัตร
พระธาตุพุทธสาวก
  พระธาตุพุทธสาวก
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
บูชาพระธาตุ
  บูชาพระธาตุ
  อัญเชิญพระธาตุ
  บทบูชาพระธาตุ
  สรงน้ำพระธาตุ
  ในพุทธดำรัส และพระสาวก
  ในเทวดาและเปรต
พระธาตุปาฏิหาริย์
  พระธาตุปาฏิหาริย์
  ลักษณะการเกิด
  ประสบการณ์พระธาตุ
ภาพถ่ายพระธาตุ
  พระบรมธาตุ 1
พระบรมธาตุ 2
พระบรมธาตุ 3
  สาวกธาตุพุทธกาล
  สาวกธาตุปัจจุบัน
  วิธีถ่ายภาพพระธาตุ
บทความเกี่ยวกับพระธาตุ
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ
กระดานข่าวสนทนา
บรรณานุกรม
บอกกล่าว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
ณ วัดถ้ำตะโก พุทธโสภา บนเทือกเขาสมอคอน ลพบุรี

"เว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก" ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (เวลา ๑๒.๐๐ น.) เพื่อหาปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ และสวยงามดังเดิม ภายหลังจากถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานกว่า ๒ เดือน จากปัญหามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ มาตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา

"พระพุทธศรีสุวัฒนบดี"

พระพุทธรูปที่ทางวัดกำลังจัดสร้าง เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะลพบุรี พุทธลักษณะทรงเครื่องกษัตริย์ประทับนั่งขัดสมาธิ บนพระแท่นมีพญานาค ๗ เศียรเวียนรอบแล้วแผ่พังพานเป็นซุ้มปรกองค์พระพุทธรูปไว้ พระพุทธรูปองค์นี้เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้ถวายพระนามว่า "พระพุทธศรีสุวัฒนบดี" มีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าผู้ทรงยังความเจริญและความเป็นศิริมงคลอันดีงามเห็นเกิดขึ้น"

ซึ่งพระพุทธรูปพระองค์นี้ ได้รับประทานพระอนุญาตจากองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ให้นำตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี ญสส" มาประดิษฐานที่ฐานองค์พระพุทธรูป

"พระพุทธศรีสุวัฒนบดี(จำลอง)"

ในกาลนี้ ทางวัดจึงได้จัดสร้างพระพุทธศรีสุวัฒนบดี(จำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ นิ้ว มอบให้เป็นอนุสติแก่ผู้รับเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า โดยผ้าป่า ๑ กอง (๑,๐๐๐ บาท) จะได้รับพระพุทธศรีสุวัฒนบดี(จำลอง) ๑ องค์

โดยพระพุทธรูปที่จัดสร้างในครั้งนี้มีความพิเศษ คือ องค์พระกับฐานนาคสามารถถอดแยกจากกันได้ ภายในองค์พระพุทธรูปจะบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากสมเด็จพระสังฆราช ฯ และพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุต่างๆ และตะกรุดสามกษัตริย์เป็นของที่ระลึก เพื่อให้เจ้าภาพได้กราบไหว้บูชา เพื่อเป็น สิริมงคล แก่ตนเอง และคนในครอบครัว

ดำเนินการโดย

ประธานฝ่ายสงฆ์
- พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
- พระครูใบฎีกาอนุชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา


ประธานฝ่ายฆราวาส

- คณะไทยทีวีสีช่อง ๓
- คณะกรรมการวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา

หนังสือสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ที่ พ ๖๙๖/๒๕๕๔ เรื่อง ประทานผ้ากฐิน
แก่วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา จ.ลพบุรี
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

พระพุทธศรีสุวัฒนบดี (จำลอง)
ขนาดหน้าตักกว้าง นิ้ว เนื้อทองเหลือง
มอบให้เป็นอนุสติแก่เจ้าภาพกองผ้าป่าในครั้งนี้

องค์พระมี ๓ แบบ ให้เลือก คือ

๑. องค์พระและนาค สีดำล้วน
๒.
องค์พระขัดเงา+นาครมดำ
๓. องค์พระและนาค สีเม็ดมะขาม

สำหรับพระพุทธรูปชุดนี้ ทางวัดได้อัญเชิญไปขอเมตตาอธิษฐานจิต โดย
หลวงปู่ศรี ปริสุทโธ วัดหน้าพระลาน จ.สระบุรี และ หลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี
ภายในองค์พระบรรจุมวลสารสมเด็จพระสังฆราช

พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ และตะกรุดสามกษัตริย์

เพื่อความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะร่วมบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุที่เสียหาย เป็นวิหารทานไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ทางเว็บไซต์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระพุทธสาวก จึงได้รับอนุญาตจาก พระครูใบฎีกาอนุชาติ อภิชาโต (เจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา: โทร. ๐๘๙-๙๘๐-๔๘๔๖) ให้เปิดบัญชีขึ้นเพื่อใช้ในการรับปัจจัยในการดำเนินการบอกบุญครั้งนี้ (ดำเนินการบัญชีเปิดใหม่เพื่องานของวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ไม่เกี่ยวข้องกับงานบุญอื่นๆ ครับ)

โดยท่านที่ประสงค์เป็นร่วมบุญกองผ้าป่าในครั้งนี้ สามารถโอนปัจจัยเข้าได้ที่

บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ
ชื่อบัญชีั นายนัฐชัย แย้มพิกุลสกุล หมายเลขบัญชี 732-2-69904-9
หมายเหตุ สำหรับเจ้าภาพกองผ้าป่าที่ประสงค์จะรับพระพุทธรูป "พระพุทธศรีสุวัฒนบดี (จำลอง)" หน้าตัก ๓ นิ้ว ผ่านทางระบบไปรษณีย์ ขอให้เพิ่มค่าจัดส่งจำนวน ๑๐๐ บาท/๑ องค์ ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว ส่วนต่างที่เหลือทั้งหมดขอนำถวาย เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ ของวัดถ้ำตะโกพุทธโสภาต่อไป

เมื่อได้โอนแล้วกรุณาแจ้งชื่อให้ทราบด้วยครับ หรือหากรับเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าและประสงค์จะรับพระพุทธรูปไว้บูชา กรุณาแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แบบพระพุทธรูปที่ต้องการ (รมดำ ขัดเงาหรือสีเม็ดมะขาม) พร้อมแสกนหรือถ่ายหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่อีเมลล์ nattachai1024@hotmail.com หรือที่ Fanpage facebook: RelicsOfBuddha.com ครับ

รายชื่อผู้้ร่วมทำบุญกฐินและสถานะการจัดส่งพระพุทธศรีสุวัฒนบดี(จำลอง) [ปรับปรุงข้อมูล 11/01/55]

ลำดับที่ ชื่อ จำนวนกองกฐิน วิธีรับพระ หมายเหตุ
คุณอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ ๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง แจ้งเลื่อนการรับพระ
นพ.อานุภาพ สหภิญโญชนม์ ๔/๔,๐๐๐ บ.  ตนเอง รับพระแล้ว 
คุณศิวศรณ์ ชัยสัตตปกรณ์  ๑/๑,๑๐๙ บ. ไปรษณีย์  รับพระแล้ว
คุณยุพิน หนูเนตร   ๑/๑,๑๐๐ บ. ไปรษณีย์ รับพระแล้ว 
คุณสุมิตร เมตไตรย์  ๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
คุณนธัสว์ริศ วิเศษชิตพล  ๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
(ยังไม่แจ้งชื่อ) -/๑๐๐ บ.   -
(ยังไม่แจ้งชื่อ) -/๒๐๐ บ.   -
(ยังไม่แจ้งชื่อ) -/๔๔ บ.   -
๑๐ คุณพัทธนันท์ ธันยทองวงศ์ -/๕๐ บ.   ได้รับของที่ระลึกแล้ว
  ลำดับ ๑-๑๐ มาจากบัญชี ธ.กสิกรไทย รวมทั้งสิ้น ๙,๗๐๓ บ. ถอนออกมา ๙,๕๐๓ บ.
คงเหลือในบัญชีเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ๒๐๐ บ.
๑๑ คุณขมิ้น(นามแฝง)  ๒/๒,๐๐๐ บ.  ตนเอง รับพระแล้ว
๑๒ คุณเป๊ก  ๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
๑๓ คุณนัฐชัย แย้มพิกุลสกุล  ๑/๑,๐๕๒ บ.  ตนเอง รับพระแล้ว
๑๔ คุณวิชัย มานะอวยชัย ๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
๑๕ คุณฐากฤต วงศ์เจริญ ๒/๒,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
๑๖ คุณณัฐพงศ์ ภัทรพงศ์ ๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
๑๗ ครูนุ้ย English Breakfast ๒/๒,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
๑๘ คุณนัฐพล แย้มพิกุลสกุล ๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
ลำดับที่ ๑๑-๑๘ ไม่ได้ฝากผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย รวมทั้งสิ้น ๑๑,๐๕๒ บ.
สรุปยอดเจ้าภาพกฐินทั้งหมด ๒๐ กอง ร่วมบุญสมทบ ๕๕๕ บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๕๕ บาท
เงินโอนผ่านบัญชีของวัด ครั้งที่ ๑ (ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 146-0-05707-4) เพื่อให้ทันเข้ากองกฐิน โดยกราบเรียนปรึกษากับพระอาจารย์อนุชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ถึงยอดเงินในส่วนนี้ ซึ่งท่านได้เมตตาสงเคราะห์นำปัจจัยจำนวนนี้เข้ากองกฐิน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมบุญต่อไป
ภายหลังการส่งเงินเข้ากองกฐินแล้ว มีผู้สนใจร่วมบุญอยู่อีก
อีกทั้งมีองค์พระสำหรับแจกอยู่ ทางวัดจึงได้จัดเป็นผ้าป่ามหากุศล
เพื่อหาปัจจัยบูรณะเสนาสนะหลังน้ำลด โดยมีผู้ส่งปัจจัยเพิ่มเติมดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ
จำนวนกองผ้าป่า
ที่รับพระ/ปัจจัย
วิธีรับพระ-ของที่ระลึก
หมายเหตุ
คุณเขาพนม (เว็บพลังจิต)
๑/๑,๑๐๓ บ. ไปรษณีย์ รับพระแล้ว
คุณนธัสว์ริศ วิเศษชิตพล
๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
คุณกรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์
๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
คุณ lopycam (เว็บพลังจิต) ๓/๓,๒๐๐ บ.  ไปรษณีย์ รับพระแล้ว 
คุณไพรัช ๔/๔,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
คุณขมิ้น(นามแฝง) ๘/๘,๓๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
คุณศักดิ์ชัย ศรีสุวรรณ ๑/๑,๐๐๐ บ.  ตนเอง   รับพระแล้ว 
คุณอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ ๑/๑,๐๐๐ บ.  ตนเอง แจ้งเลื่อนการรับพระ    
(ยังไม่แจ้งชื่อ) -/๑๐๐ บ.  - -
 ๑๐ (ยังไม่แจ้งชื่อ) -/๑๐๐ บ. -
 ๑๑ คุณ Tawan13 (เว็บพลังจิต) ๑/๑,๑๐๐ บ. ไปรษณีย์ รับพระแล้ว
๑๒ คุณณัฐวัฒน์ พักเท่า ๑/๑,๑๐๐ บ. ไปรษณีย์ รับพระแล้ว
๑๓ คุณ Tamsc14 (เว็บพลังจิต) ๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
๑๔ คุณรัชพล ตันนิรันดร ๒/๒,๕๐๐ บ.  ไปรษณีย์ รับพระแล้ว
๑๕ คุณอภิชาดา ทองอยู่ ๑/๑,๑๐๐ บ.  ไปรษณีย์ รับพระแล้ว
๑๖ คุณวชิรยงยศ ทิมาบุตร ๓/๓,๕๐๐ บ.  ไปรษณีย์ รับพระแล้ว
๑๗ สายบุญคุณเกศินี ฉัตรเที่ยง -/๗,๐๐๐.๕๐ บ. ตนเอง ได้รับของที่ระลึกแล้ว
๑๘ นพ.อานุภาพ สหภิญโญชนม์ -/๑๐๐ บ.  ตนเอง ได้รับของที่ระลึกแล้ว
๑๙ คุณเมพิชชา เกษมพิมล ๑/๑,๔๔๕ บ.  ไปรษณีย์ รับพระแล้ว
๒๐ คุณอรอุสา และ คุณเมทินี -/๑๐๐ บ.  - -
๒๑ คุณอดุลย์ -/๓๐๐ บ.  ตนเอง ได้รับของที่ระลึกแล้ว
๒๒ คุณชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล -/๒๐๐ บ.  ตนเอง ได้รับของที่ระลึกแล้ว
๒๓ คุณสุปราณี โอภานนท์ ๑/๑,๐๐๐ บ. ตนเอง รับพระแล้ว
๒๔ (ยังไม่แจ้งชื่อ) -/๒๐๐ บ.  - -
๒๕ ดอกเบี้ยเงินฝาก ๓.๗๑ บ.    
๒๖        
๒๗        
         
รวม ปัจจัยค้างและรับเข้าบัญชีหลังกฐิน ๔๑,๖๕๒.๒๑ บ. โดยกันเป็นค่าจัดส่ง ๑,๒๕๐ บาท*
หมายเหตุ * กันเป็นค่าจัดส่งโดยคิดจาก ๑ องค์/๑๐๐บาท, ๒ องค์/๑๕๐บาท และ ๓ องค์/๒๐๐บาท

สรุปยอดเจ้าภาพผ้าป่าผ่านบัญชีเว็บ ๓๑ กอง ร่วมบุญสมทบ ๑๐,๖๕๒.๒๑ บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๔๐๒.๒๑ บาท

โอนเงินผ่านบัญชีของวัด (ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 146-0-05707-4)
ครั้งที่ ๒ (๗ ธันวาคม ๒๕๕๔) จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ขณะนี้จึงมีปัจจัยอยู่ในบัญชีหลังหักเงินโอนครั้งที่ 1 และ 2 เป็นจำนวน ๒๑,๖๕๒.๒๑ บาท

(ยังมีค่าจัดส่งที่กันไว้ ๑,๒๕๐ บาท รวมอยู่ด้วย)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล (คลิ๊ก! เพื่อดูภาพขนาดใหญ่) [ปรับปรุงข้อมูล 29/10/54]

 

ภาพถ่ายภายในวัดขณะประสบอุทกภัย เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔

เทือกเขาสมอคอน(7/10/54) พระอาจารย์อนุชาติ อภิชาโต
น้ำที่ท่วมรอบพระอุโบสถ ภายในบริเวณวัด


หรือหากท่านประสงค์ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ เสนาสนะ ถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดถ้ำตะโกพุทธโสภาโดยตรง
สามารถติดต่อผ่านทางพระอาจารย์อนุชาติ อภิชาโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโก โทร. ๐๘๙-๙๘๐-๔๘๔๖
โดยโอนปัจจัยเข้าบัญชีวัดที่
บัญชี ธ.กรุงไทย สาขาท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เลขที่บัญชี 146-0-10666-0
ชื่อบัญชี วัดถ้ำตะโก
(หรือ
บัญชี ธ.กรุงไทย สาขาท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เลขที่บัญชี 146-0-05707-4 ชื่อบัญชี พระอนุชาติ อภิชาโต
เลขบัญชีเดิมงานกฐินก็ได้ครับ
)
พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระพุทธสาวก
พุทธบูชา 2542 - 2554 @ http://www.relicsofbuddha.com